Kuchaři do domu
Největší seznam osobních kuchařů a firem k pronajmutí na Vaše akce
Jsme členy Hospodářské komory.
AKC ČR AKC ČR a WACS

ZNAČKA REGIONÁLNÍ POTRAVINA A JEJÍ PODMÍNKY UDĚLENÍ


Ilustrační fotografie


Zájem veřejnosti o kvalitní potraviny od tradičních regionálních výrobců ovlivnil vznik soutěže o značku Regionální potravina. Soutěž se vyhlašuje každoročně
v každém ze 13 krajů české republiky. Potravinářský výrobek musí být vyroben v příslušném regionu
a ze surovin daného kraje, případně z tuzemských surovin. Tyto výrobky jsou vyjímečné svou tradiční recepturou typickou pro daný kraj, originálním výrobním postupem nebo použitou speciální regionální surovinou.

V čem jsou potraviny oceněné značkou Regionální potravina mimořádné?
• Tyto výrobky jsou  kvalitní, tradiční, chutné a z místních surovin. Jsou zárukou kvality a původu z místních zdrojů proti dováženým potravinám ze zahraničí. Zákazníci vědí, kde a od koho si  potravinu kupují.
Oceněné potraviny splňují nejpřísnější evropské
i národní požadavky na kvalitu potravin.
• Regionální potraviny jsou čerstvější, tím i chutnější
a výživově hodnotnější. Potraviny ze zahraničí stráví dlouhou dobu na cestách, ztrácí tak na čerstvosti, kvalitě
i chuti.
• Tyto potraviny jsou ekologičtější proti dovozovým. Dlouhá nákladná doprava potravin zatěžuje životní prostředí.
• Nákupem regionálních potravin zákazníci podporují zaměstnanost a rozvoj ve svých krajích. Místní výrobci, zemědělci i prodejci se snaží produkovat vyšší kvalitu potravin, udržet jejich konkurenceschopnost a rozšířit pracovní místa
v regionu.

Jaké jsou podmínky pro udělení značky Regionální potravina?

• Ocenění Regionální potravina mohou získat potravinářské a zemědělské výrobky malých a středních výrobců, tj. firem
s maximálně 250 zaměstnanci.
Ocenění obdrží pouze ty výrobky, které zvítězí v soutěži. Soutěž má 9 kategorií (např. masné výrobky tepelně opracované, sýry včetně tvarohu, pekařské výrobky včetně těstovin, ovoce  a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě aj.).
• Vítěz dostává certifikát a může značku Regionální potravina daného kraje užívat čtyři roky. Po této lhůtě ji musí opět obhajovat.
• Toto ocenění uděluje ministr zemědělství na základě výsledků odborné, tzv. hodnotitelské komise v konkrétním kraji ( členy jsou zástupci  Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, Potravinářské komory ČR, Agrární komory ČR, krajského úřadu daného regionu, Státní veterinární správy ČR a Státní zemědělské a potravinářské inspekce). Komise především posuzuje jak se výrobek váže k danému regionu, z jakých surovin a v čem je jeho kvalita nadstandardní.
• Pravidla pro udělení značky určují mimo jiné požadavky, aby podíl surovin z daného regionu tvořil 70%, případně
z objektivních důvodů z tuzemských surovin. Hlavní surovina musí být 100% tuzemského původu. Základní podmínkou je samozřejmě kvalita. Dalším důležitým kritériem je taková výjimečnost potraviny, která bude zaručovat její ojedinělost ve srovnání s podobnými výrobky na trhu. Její originalitu může dokazovat pro region její typická chuť. Podrobné informace najdete v metodikách udělování značky Regionální potravina na www.regionalnipotravina.cz.

Logo značky Regionální potravina

Každý oceněný výrobek musí být označený na svém obalu logem. Logo je zelenomodré, kruhové, symbolicky zobrazuje krajinu v kruhu se zoubkovaným okrajem a na stuze je nápis Regionální potravina. Regionální varianta loga je doplněna názvem kraje ukazující původ potraviny.

Příklady uvedených produktů uveřejňujeme i s odkazem na webové stránky (http://www.regionalnipotravina.cz/), kde se dozvíte více informací a úplný seznam nejkvalitnějších českých oceněných Regionálních potravin. 
 

Fotogalerie
Oceněné regionální potraviny ,med, Kuchaři do domu, foto: www.kucharidodomu.cz